Uw bedrijventerrein:

meer uitstraling door samenwerking.

Voordeel door uitstraling, samenwerking en kracht

De netwerksamenleving krijgt steeds duidelijker vorm. Ondernemingen met visie zien in dat je met gelijkgestemden beter in staat bent om markten te bedienen. Dan moet je wel weten wie die gelijkgestemden zijn en hoe je elkaar kunt aanvullen. BedrijventerreinCommunicatie brengt onder andere dàt aan het licht. Gezamenlijk optrekken bespaart ook kosten: samen innoveren, bijvoorbeeld. Of samen communicatie ontwikkelen om nieuwe bedrijven aan te trekken. Als duidelijk is waar uw bedrijventerrein voor staat en waar het heen wil, is dat ook voor bijvoorbeeld een gemeente een duidelijk ijkpunt. Zo kan BedrijventerreinCommunicatie bijdragen aan de continuïteit, aantrekkelijkheid en levensvatbaarheid van uw bedrijventerrein.

De voordelen op een rijtje:

  • Heldere gezamenlijke profilering
  • Meer aantrekkingskracht voor bedrijven
  • Hogere marktwaarde voor het bedrijventerrein
  • Gunstig effect op waardering vastgoed
  • Betere gesprekspartner voor derden
  • Betere verhouding met omwonenden
  • Efficiëntere samenwerking met overheden
  • Schaalvoordeel: kostenefficiency voor de afzonderlijke bedrijven