Uw bedrijventerrein:

Omgevingscommunicatie

Omgevingscommunicatie

Overlast van bedrijven op een bedrijventerrein, incidenteel of structureel, kan weerstand oproepen van omwonenden. Dit kan de ontwikkeling van een terrein belemmeren. Door de ‘buren’ prominent op te nemen in het strategische communicatieplan kunnen we negatieve effecten tot een minimum beperken.