Uw bedrijventerrein:

Interne communicatie

Interne communicatie

De individuele bedrijven op een terrein bepalen, bewust of onbewust, het imago van uw bedrijventerrein. Niet zelden is de betrokkenheid minimaal, men voelt zich geen deel van het geheel. Daarom is structurele interne communicatie cruciaal. BedrijventerreinCommunicatie betrekt de bedrijven bij het strategische communicatiebeleid van het bedrijventerrein, passief of actief. Zo vergroten we het gevoel van betrokkenheid. De ondernemers gaan de meerwaarde inzien van een nauwere samenwerking. Overigens lukt het niet altijd om meteen alle bedrijven erbij te betrekken. Maar vaak blijkt dat als een eerste groep bedrijven de plannen serieus neemt en er actief mee aan de slag gaat, al vrij snel meer bedrijven volgen.