Uw bedrijventerrein:

Herpositionering

Herpositionering

De economie is sterk in beweging en veranderingen volgen elkaar in rap  tempo op. Dat brengt kansen en uitdagingen met zich mee. Soms past het imago van een bedrijventerrein niet meer bij de actualiteit en staat dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de weg. BedrijventerreinCommunicatie brengt de situatie in kaart. Van daaruit zetten we de gewenste imagoverandering (lees: verbetering) door strategische communicatie in gang. Dit proces kost altijd enige tijd; een imago is niet ‘overnight’ gewijzigd.