Uw bedrijventerrein:

Externe communicatie

Externe communicatie

Het succes van externe communicatie is afhankelijk van het effect van de interne communicatie. Als de boodschap van het bedrijventerrein op juiste wijze wordt uitgedragen door de ondernemers op het terrein zelf, dan is succes verzekerd. BedrijventerreinCommunicatie zoekt vooral naar externe doelgroepen die geschikt zijn om de boodschap uit te dragen. Die partijen worden met vaste regelmaat geïnformeerd en soms wordt naar hun mening gevraagd. Het doel is om hun betrokkenheid met het bedrijventerrein te vergroten, waardoor ze bereid zijn de verkregen informatie over het bedrijventerrein uit te dragen. De naamsbekendheid verbetert, het externe draagvlak wordt steviger.