Uw bedrijventerrein:

Een BIZ realiseer je samen

Gerichte en praktische communicatie vergroot de kans op een succesvolle BIZ.

Voor bedrijventerreinen is de nieuwe Wet op de BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) goed nieuws. Een kans om het gehele terrein op te waarderen, met meer aanzien voor het bedrijventerrein en een stabielere waarde van het individuele vastgoed als gevolg.  

BIZ activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid of economische ontwikkeling. Die gezamenlijke slagkracht is belangrijk voor het terrein en alle individuele ondernemers. Samen kun je nu eenmaal meer dan in je eentje. En door deze regeling heb je minder last hebt van ondernemers die elke verandering of verbetering tegenhouden. Vaak blijkt dat die echt wel meegaan, als de trein eenmaal rijdt. Met goede onderlinge communicatie bij het opzetten van de BIZ krijg je van meet af meer partijen mee. Dit is hèt moment om dit op te pakken. Een goed begin is het halve werk.’ 

Ondernemers bepalen

In de aanloop mogen de individuele bedrijven op het terrein niet het idee krijgen dat er van alles wordt geregeld zonder dat zij er wat over mogen zeggen. Het is cruciaal dat de belangen van alle partijen serieus genomen worden en dat iedereen op tijd, juist en beknopt wordt geïnformeerd. Krijg je een BIZ door geen of verkeerde communicatie in eerste instantie niet van de grond, dan zal een tweede poging nog veel moeilijker worden. De toon is dan al gezet.

 

Gezamenlijk belang

De nieuwe wet is niet voor niets in het leven geroepen. Veel ondernemers voelen de behoefte om samen te werken. Dat gaat makkelijker als ‘dwarsliggers’ minder kans krijgen dat proces te frustreren. Terwijl die partijen er uiteindelijk ook baat bij hebben. Als je iedereen er meteen respectvol bij betrekt en alle mitsen en maren in goede banen leidt, worden de negatieve ondernemers vaak positieve medestanders. Er is nog veel winst te behalen.’

 

Breder profiteren

BedrijvenCommunicatie helpt om dat proces te sturen. De positieve ontwikkelingen op het terrein kunnen ook gebruikt worden om de profilering en het imago van het bedrijventerrein aan te scherpen. Je vergroot daarmee de aantrekkelijkheid van het terrein. Dat maakt niet alleen het aantrekken van nieuwe bedrijven makkelijker, het vergroot ook de waarde van het individuele vastgoed. Bel Sjef 06 53 87 78 85, om te horen hoe dat werkt.