Uw bedrijventerrein:

de experts staan tot uw beschikking.

Een geïntegreerde kennisbron, speciaal voor bedrijventerreinen

Het communicatieteam van BedrijventerreinCommunicatie wordt bijgestaan door verschillende experts, die door hun kennis en ervaring  iets wezenlijks kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en professionalisering van bedrijventerreinen. Het is aan de opdrachtgever of hij hiervan gebruik wil maken.
 
Worden ze ingezet, dan gebruikt het team ze als communicatietool om de betrokkenheid tussen de aanwezige bedrijven te vergroten.  Bijvoorbeeld, door een aantal bedrijven te betrekken bij de verbeteringsprocessen.

Enkele van de BTC-experts:

Prof. Dr. Geert Duysters

Strategische allianties
Universiteit van Tilburg 

Profiel 

Geert Duysters is hoogleraar ondernemerschap en Innovatie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is tevens wetenschappelijk directeur van het Tilburg Center of Entrepreneurship. Zijn specifieke expertise ligt op het gebied van strategische samenwerking, ondernemerschap, fusies en overnames, innovatie en China.

Als adviseur op het gebied van strategische samenwerking is hij verbonden geweest aan de Verenigde Naties, de OECD, de Europese Commissie en talloze multinationals wereldwijd. In 2010 heeft hij vanwege zijn bijzondere wetenschappelijke verdiensten een honorair hoogleraarschap gekregen aan de Wuhan University of Technology (China).

Als auteur heeft hij meer dan 100 internationale wetenschappelijke publicaties en 7 boeken op zijn naam staan. Naast zijn wetenschappelijke activiteiten was hij als ondernemer/eigenaar actief binnen 3 internetbedrijven.

Edwin Markus

BIZ regeling
Markus Werklocatieverbetering & Makelaardij

Profiel

Hij noemt zichzelf wel eens een werklocatie regisseur. Een omschrijving die Edwin perfect past. Hij is nl. gespecialiseerd in het verbeteren van werklocaties en begeleidt processen die betrekking hebben op commercieel vastgoed. En hij is ook nog eens een beëdigd makelaar. Praktisch en doeltreffend.

Edwin heeft in het verleden verschillende BIZ regelingen succesvol begeleid en weet alles van de nieuwe regeling, die onlangs is goedgekeurd. Hij is een expert op BIZ gebied en wordt door overheidsinstanties regelmatig gevraagd om lezingen te verzorgen en om mee te denken over BIZ vraagstukken.

Opdrachtgevers van BedrijventerreinCommunicatie kunnen ook gebruik maken van zijn BIZ kennis. Eenmalig middels een brainstormsessie, maar ook structureel als dat nodig mocht zijn.

drs. Hans van den Ende

Strategie
Hillenraad Partners

Profiel

De belangrijkste zorg van ondernemers is in eerste instantie het succes van het eigen bedrijfsvoering. Op bedrijventerreinen hebben de gezamenlijk gevestigde ondernemers deze zorg in ieder geval gemeen. Het gezamenlijke terrein is voor hen echter een belangrijke randvoorwaarde voor het uiteindelijke eigen succes als individuele ondernemer.

Strategisch adviseur Hans van den Ende  kan belanghebbenden op bedrijventerreinen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun visie en doelstellingen als collectief van bedrijven.

Afhankelijk van type bedrijf en accenten op het terrein betreft het hier de gemeenschappelijke voorzieningen, infrastructuur, uitstraling en uiteindelijk natuurlijk de waardeontwikkeling van de bedrijfsvestiging. Ook de wijze waarop de gevestigde bedrijven gezamenlijk hun belangen behartigen richting lokale overheid, planontwikkelaars en/of subsidieverstrekkers is een belangrijk gezamenlijk thema. Gedeelde belangen van ondernemers op bedrijventerreinen die in veel gevallen onterecht ondergeschikt zijn in de aandacht die zij krijgen ten opzichte van de individuele bedrijfsbelangen.

Met zijn expertise in strategie, bedrijfsmodellen en samenwerking helpt Hans van den Ende de collectieve belangen te bepalen en vertalen in praktische plannen ter realisatie. Naast het met betrokken partijen inhoudelijk opzetten van visie en plannen, behoort daarbij ook het vormgeven en invullen van een passende samenwerkingsstructuur.

Ing. Willem Kemmers

Samenwerking productontwikkeling
Innoventuri

Profiel

Willem Kemmers is vooral interessant voor organisaties die behoefte hebben aan een kritische blik op hun productenaanbod. Iemand die kan bepalen of het aanbod nog aansluit bij de huidige tijd. Iemand die dat ook kan beoordelen in termen van compleetheid en klantgerichtheid. 

Hij werkt met groepen bedrijven die gezamenlijk producten ontwikkelen, maar ook met individuele bedrijven. Door zijn praktijkervaring in innovatieprojecten binnen de maakindustrie kan hij meedenken met specialisten, hen adviseren en begeleiden in het proces om duidelijke keuzes te maken en succesvolle veranderingen en innovaties te realiseren.  Zijn ervaring met samenwerkingsverbanden spelen eveneens een grote rol in het succes bij zijn productontwikkelingsprojecten. Bij  dergelijke co-creaties treedt hij veelal op als regisseur van het samenwerkingsverband.

Willem Kemmers kijkt met andere ogen naar een situatie. Hij gaat op zoek naar de relevante vragen én de passende antwoorden met betrekking tot het productenpakket en de mogelijke aanvullingen daarop. Al dan niet in samenwerking met andere bedrijven op of buiten het betreffende bedrijventerrein.

Ing. Arjan Eising

Infrastructuur
Eising Reality Management  

Profiel

Een goede en efficiënte ontsluiting op het gebied van wegen, nutsvoorzieningen, data en beveiliging van het terrein levert geld op.

Op basis van zijn civieltechnische achtergrond en kennis en ervaring als planmanager, kan Arjan Eising een hoogwaardige ontsluiting uitwerken, terwijl kosten- en tijdsbesparingen in dat proces mogelijk zijn met behoud van kwaliteit en functionaliteit van het gebied.

Een hoogwaardige ontsluiting tegen zo laag mogelijke kosten begint bij een efficiënt ontwerpplan, maar wordt mede bepaald door een scherpe inkoop van mankracht en materieel. Maar ook andere factoren kunnen besparingen opleveren, zoals onderhandelingen met RWS, Provincie en Waterschappen.

Arjan Eising heeft twintig jaar ervaring met de ontwikkeling van bedrijventerreinen, waardoor hij een waardevolle toevoeging kan zijn als er vragen zijn op infrastructureel gebied.